Krajobraz pojezierza mazurskiego prezentacja

Pobierz

Pojezierze Pomorskie położonejest na południeod pasa pobrzeży.. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy; Czy wszystkie skały są twarde?. Ze wzgórz zarówno na północ jak i na południe spływają liczne rzeki dorzecza Narwi (Omulew, Rozoga, Szkwa z Pisą) i Pregoły (Węgorapa, Łyna).Do Pojezierza Mazurskiego należą: Pojezierze Olsztyńskie, Pojezierze Iławskie, Pojezierze Mrągowskie, Kraina Wielkich Jezior .Krajobraz Pojezierza Mazurskiego na przykładzie Krainy Wielkich Jezior 2.. 5 tys. jezior, którez regułysąniewielkich rozmiarów.Parki krajobrazowe Dla zachowania najcenniejszych zespołów przyrodniczych wydzielono obszary chronionego krajobrazu - Mazurski Park Krajobrazowy (40 000 ha, w tym lasów 18 000 ha, wód 15 000 ha).3.. Treści z Edukacji Ekologicznej: - Obszary chronione i ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej (Mazurski Park Krajobrazowy, a w nim 8 rezerwatów).Krajobraz Pojezierza Mazurskiego również zasługuje na uwagę, a jego najpiękniejsze fragmenty również podlegają ochronie.. Escape room - Co wiesz o krajobrazie rolniczym Niziny Mazowieckiej?. Pomniki przyrodyPod względem hydrograficznym Pojezierza Mazurskiego należy do najciekawszych regionów naszego kraju.. Krajobraz Pojezierza Mazurskiego.. Pojezierze Mazurskie jako region turystyczny i wypoczynkowy.. Obszar ten wynosi (wg danych z 1975 r.) 34,1 tys.km2 (10,8%Krajobraz Pojezierza Mazurskiego..

Omówienie krajobrazu Pojezierza Mazurskiego.

Zapraszam Uczniów klasy 5 na Skype 04.12.20 r. o godz. 08:00 na lekcję.Region ten oferuje zróżnicowane krajobrazy, wśród których dominują niziny poprzecinane licznymi jeziorami.. PUSZCZA PISKA.. Pojezierze Mazurskie leżyna wschódod Pojezierza Pomorskiego.. Turystyka; Użytkownicy szukali również w naszych zbiorach: nagribek longinusa podbipięty.. 5.Parki Krajobrazowe: Dla zachowania najcenniejszych zespołów przyrodniczych wydzielono obszary chronionego krajobrazu - Mazurski Park Krajobrazowy (40 000 ha, w tym lasów 18 000 ha, wód 15 000 ha).. Na terenie Pojezierza Mazurskiego założony został w 1977 roku park krajobrazowy o powierzchni ponad 50 tys. hektarów.. W ten sposób powstały największe jeziora Polski: Śniardwy, Mamry czy Niegocin.Pojezierze Mazurskie jest częścią Pojezierzy Wschodniobałtyckich i leży między Niziną Staropruską i Pojezierzem Iławskim od strony zachodniej, Pojezierzem Litewskim ze wschodu oraz Niziną Północnomazowiecką z południa.. escape room - Krajobraz Pojezierza Mazurskiego.. Typową dla regionu jest rzeźba młodoglacjalna powstała w efekcie północnopolskiego zlodowacenia w Polsce.Dla zachowania najcenniejszych zespołów przyrodniczych wydzielono obszary chronionego krajobrazu - Mazurski Park Krajobrazowy (40 000 ha, w tym lasów 18 000 ha, wód 15 000 ha)..

Oprócz: Pojezierze mazurskie prezentacja power point.

Liczne naturalne szlaki wodne, duże bogactwo jezior i ich zgrupowania, prastare obszary bagien i torfowisk nadają tutejszemu krajobrazowi charakterystyczny wygląd, różnych od pozostałych regionów w Polsce.. Przyroda; Wody słodkie i słone; Ćwiczenie interaktywne rodzaje wód; 6.. Znajduje siętu ok. 3 tys. jezior, któresąz regułyduże.. Przedstawienie nazw wszystkich trzech pojezierzy w Polsce, zaprezentowanie położenia na mapie Polski.. Bardzo istotnym elementem, który odróżnia krajobrazy w Polsce, jest ukształtowaniePojezierza.. Puszcza Drawska, Bory Tucholskie Na Pojezierzu Wielkopolskim znajduje się dużo mniej jezior i lasów.Krajobraz Pojezierza Mazurskiego; Krajobraz Wyżyny Śląskiej; Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej; Projekt "Czy znasz moje miasto?". Krajobraz nadmorski Wybrzeża Słowińskiego.. wskażesz na mapie Pojezierze Mazurskie; odczytasz z mapy nazwy największych jezior na Pojezierzu Mazurskim; omówisz cechy krajobrazu Pojezierza Mazurskiego; wymienisz atrakcje turystyczne Pojezierza Mazurskiego; przedstawisz wpływ lądolodu na krajobraz pojezierzy; Pas Nizin ŚrodkowopolskichStart studying Geografia, klasa 5, Krajobrazy Polski..

Wytłumaczenie nazwy pojezierza.

Na jego terenie znajduje się jezioro Śniardwy.. Treści z Edukacji Ekologicznej: - Obszary chronione i ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej (Mazurski Park Krajobrazowy, a w nim 8 .prezentacja pomocy dydaktycznych , np. atlasu geograficznego, map, planów, przewodników turystycznych, czasopism geograficznych, .. Zapraszamy do naszych zbiorów zgromadzonych w działach: Ściągi gotowce wydrukowane, czy też Ebuda-cd - ściągi na płycie.. Ponadto na obszarze Pojezierza Mazurskiego znajduje się 114 rezerwatów przyrody.. Na jego terenie znajdują się zarówno ekosystemy leśne, w tym bory sosnowe, olsy i grady, jak i tereny bagienne.Temat lekcji: Krajobraz Pojezierza Mazurskiego.. Escape room - Zabierz mnie nad Morze Bałtyckie.. Pojezierze Mazurskie jako region turystyczny i wypoczynkowy.. 8 FAKTÓW | klasa 5.. Mazury - kraina przyrody i przygody Pojezierze Mazurskie charakteryzuje znaczne bogactwo świata roślin i zwierząt Na jego obszarze zachowały się liczne puszcze, czyli bardzo duże tereny porośnięte bujnymi lasami, m.in.. Krajobraz kulturowy - to krajobraz przekształcony przez człowieka..

Co to jest krajobraz?

Krajobraz Pojezierza Mazurskiego położenie Pojezierza Mazurskiego elementy krajobrazu Pojezierza działalność lądolodu na terenie pojezierzy3.. Na jego terenie znajduje się jezioro Śniardwy.. Krajobraz wielkomiejski WarszawyPojezierze Mazurskie rozciąga się między dwoma obszarami znaczących wzniesień - Dylewską Górą (312 m n.p.m.) i Wzgórzami Szeskimi (309 m n.p.m.).. Uprawia się tam ziemnika i buraki cukrowe, a hoduje się bydło i trzodę chlewną.. Ukształtowanie terenu; Przez lądy i oceanysobie niezwykłykrajobraz pojezierzy W OBRĘBIE PASA POJEZIERZY WYRÓŻNIAMY: 1.. Ponadto na obszarze Pojezierza Mazurskiego znajduje się 114 rezerwatów przyrody.Mazurski Park Krajobrazowy.. Na Pojezierzu Mazurskim występują również pagórki, wzgórza, wały oraz pola sandrowe.. Na pozostałych pojezierzach uprawia się żyto, ziemniaki len oraz hoduje się bydło.Pojezierze Mazurskie kojarzy się przed wszystkim z rozległymi jeziorami połączonymi systemem rzek i kanałów ułatwiających żeglugę Na Pojezierzu Pomorskim leży ogromna liczba niezbyt dużych jezior.. Omówienie ukształtowania pojezierzy i form powstałych w wyniku działalności lądolodu.. Krajobraz Niziny Mazowieckiej.. Gdańsk zbuduje nową marinę.. Rzeki1) Najwięcej jezior znajduje się na a) Pojezierzu Mazurskim b) Pojezierzu Pomorskim c) Pojezierzu Wielkopolskim 2) Największe w Polsce jezioro to a) Mamry b) Gopło c) Śniardwy 3) Najgłębsze w Polsce jezioro - Hańcza ma a) 110 m b) 108,5 m c) 120, 5 m 4) Pojezierze Mazurskie to region idealny do uprawiania sportów wodnych.Pojezierze mazurskie prezentacja power point.. Co to jest krajobraz?. Powstał projekt "polskiego Monte Carlo" Główną atrakcją Pojezierza Mazurskiego są jego liczne jeziora.Mazurski Park Krajobrazowy 114 rezerwatów przyrody liczne pomniki przyrody turystyka Fauna i Flora Rolnictwo i Przemysł Najlepsze warunki dla rolnictwa są na Pojezierzu Wielkopolskim.. Mowa tu oczywiście o Krutyni, która jest nie tylko jednym z najpiękniejszych szlaków wodnych w Polsce, ale także obszarem o wyjątkowo atrakcyjnym .Pojezierze Mazurskie charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu z licznymi jeziorami polodowcowymi.. justyna bogutówna role społeczne.Krajobraz Pojezierza Mazurskiego na przykładzie Krainy Wielkich Jezior 2.. I tak chroniona jest m.in. słynna wśród kajakarzy rzeka.. Krajobraz Pojezierza Mazurskiego.. Osobliwości przyrodnicze Krainy Wielkich Jezior.. Na jego terenie leżyok.. Liczne naturalne szlaki wodne, duże bogactwo jezior i ich zgrupowania, prastare obszary bagien i torfowisk nadają tutejszemu krajobrazowi charakterystyczny wygląd, różny od pozostałych regionów w Polsce.. Osobliwości przyrodnicze Krainy Wielkich Jezior.. WpuszczachPojezierza Mazurskiego wyodrębniono dzikiematecznikiw celu zachowania pierwotnej fauny.Pojezierze Mazurskie z krainami sąsiednimi obejmuje ziemie położone miedzy dolina dolnej Wisły a granicą Polski na północy i wschodzie; na południu bez wyraźnej granicy przechodzi w rozległą Nizinę Mazowiecką..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt