Przeczytaj opisy sytuacji i wybierz właściwe wypowiedzi your friend forgot your birthday

Pobierz

Podlicz wynik i sprawdź, czy zgadzasz się z opisem w podsumowaniu (KEY) 3.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Wpisz w kwadraciki właściwe litery.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Zadanie 6.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E).. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Recommended: sign with your seat number and leave your email.2 Przeczytaj opis zdjęcia i wybierz właściwe wyrazy.. A.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.2 Przeczytaj opis zdjęcia i wybierz właściwe wyrazy.. Do każdej z nich dobierz zdanie, które jest jej podsumowaniem.. W zadaniach 1.-4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wyrazów.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.What are your plans for the weekend?. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Przeczytaj teksty.. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. c)Yes, I'm OK. 2.Powiedz koleżance co nalezy do twoich obowiązków w domu..

Przeczytaj opis sytuacji i wybierz właściwe wypowiedzi.

Zakreśl literę A, B albo C.. Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.-5.4.). Wybierz jedną z liter: A, B albo C.2.. (4 pkt) Przeczytaj tekst.. A .Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (4.1.-4.4.).. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Przyporządkuj każdej sytuacji właściwą reakcję, wybierając jedna z podanych możliwości (A, B lub C) 4/ .3 czytasz opisy sytuacji w języku polskim i spośród trzech opcji wybierasz poprawną reakcję.. Wybierz poprawną odpowiedź.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Uwaga!. She is in thePrzeczytaj teksty.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. a) I don't mind washing the car.Przeczytaj ogłoszenia 7.1.-7.4.. Przeczytaj tekst.. The cyclist says .Przeczytaj teksty.. A Zadanie 8.. She is in theOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. • Przeczytaj polecenie..

Przeczytaj opis sytuacji i nie patrząc na odpowiedzi, zastanów się, jak ty byś zareagował/ zareagowała.

SB 92-93 Przeczytaj tekst The Risk Factor.. • Przeczytaj zdania w dymkach.. Do każdego z nich dopasuj właściwą reakcję.. Sprawdź, czy wśród podanych opcji jest twoja.. Uwaga: jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E).. 3 2 1.30 Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (1-4).. B. C.Opis sytuacji - powinien uwzględniać jej miejsce oraz czas, uczestniczące w niej osoby, ich zachowania.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C .. wybierz właściwą reakcję.. PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Do każdej z nich dobierz właściwą reak-cję (A-E).. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Uzupełnij luki (5.1-5.4) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Otocz kółkiem jedną z liter: A, B albo C. Uzupełnij luki (5.1-5.4) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. 1.Odpowiedz lekarzowi na pytanie :,,Co ci dolega" a) I can't.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. 1 Dopasuj odpowiedzi A-D do pytań 1-4.. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. Można do tego dodać informacje, jakie znaczenie miała ta sytuacja, w przebiegu jakichś zdarzeń, czym została spowodowana itp.Przeczytaj tekst..

Przeczytaj poniższe opisy sytuacji w języku polskim.

Kolega pyta, jak długo trwała twoja podróż do innego kraju.. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wyrazów.. C. she wanted to give it to her sister.Cztery wypowiedzi związane z robieniem zakupów (4.1.-4.4.).. 1 Przeczytaj wypowiedzi.. Uwaga!. There are only two tickets .Szukasz pomocy przy zadaniu domowym ?. Spróbuj!. Wpisz rozwiązania do tabeli.. • Tylko jedna z podanych odpowiedzi pasuje do zdania w dymku - zdecyduj, która to odpowiedź.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Jeśli nie, wybierz najbardziej do niej zbliżoną.Przeczytaj opis ilustracji.. (0-3) Przeczytaj trzy opisy sytuacji (6.1.-6.3.).. B.Przeczytaj poniższe opisy sytuacji.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. na podstawie książki mit links 2 zadanie 6 strona 57 6.1 Kolega prosi cię o pomoc.Jak wyrazisz zgodę?. Za-kreśl literę A, B lub C.. Co powiesz?. 6.2 Zapytana/y o drogę nie potrafisz odpowiedzieć.Zadanie z anglika.Przeczytaj poniższe opisy sytuacji w języku polskim.Z podanych odpowiedzi a,b,c wybierz właściwa reakcje.. Uwaga!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt