Opis bibliograficzny książki bn

Pobierz

Bibliografia opracowywana jest przez Zakład Bibliografii Polskiej w systemie MAK z zastosowaniem formatu MARC 21.Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL: Opis fizycznyAktualnie stosuje się normę PN-82/N-01152.01 Ta pozycja to naprawdę dobry .Opis bibliograficzny Tytuł dobre intencje, demokracja, kobiety - pełna historia jarosława kaczyńskiego Twórca autor Jarek Bródka Wydanie typ wydania Wydanie numer wydania 1 miejsce wydania Kraków Język język publikacji polski Wydawca imprint dobre intencje pełna nazwa wydawcy Data data wydania 2022-01-10 data upublicznienia metadanych 2022-01-09Obecni stosowana jest norma PN-82/N-01152.01 Opis bibliograficzny.. książka Forma produktu.. 3/7 7.. Elementami głównymi opisów bibliograficznych wydawnictw ciągłych są: tytuł, rok wydania oraz oznaczenie numeru bądź zeszytu.. W panelu po lewej stronie wybierz strefę Egzemplarze i kliknij przycisk Dodaj.Ósmy tom Bibliografii polskiej przygotowywanej z niezwykłą starannością przez Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej.. Opis bibliograficzny rozdziału książki ( książka pod redakcją )opracowane przez bibliotekę narodową przepisy katalogowania książek starają się pogodzić różne, czasami sprzeczne podejścia: z jednej strony dobrze ugruntowany zwyczaj i tradycja opisu bibliograficznego mocno osadzonego w standardzie isbd obecnym w polskich bibliotekach od kilkudziesięciu już lat, z drugiej próby zmiany paradygmatu opisu …Baza rejestruje artykuły i recenzje z wydawnictw ciągłych, głównie czasopism wpływających do Biblioteki Narodowej jako egzemplarz obowiązkowy..

Opis bibliograficzny.

Od 1 stycznia 1986 r. "Przewodnik Bibliograficzny" opracowywany jest w systemie zautomatyzowanym.. Wydawnictwa ciągłe.. Dane są rejestrowane w formacie MARC 21.. Zawiera 324822 rekordów.. Rezygnacja ze stosowania skrótów, podawanie wszystkich autorów i współautorów, wprowadzenie reguły "bierz, co widzisz", uwzględnianie .Szesnasty tom Bibliografii Polskiej zawiera opisy - wybranych z całości kartoteki źródłowej - szczególnych publikacji, jakimi są jednodniówki.. Podstawę normy stanowiło zalecenie IFLA: ISBD(ER).. Bibliograficznego" system zautomatyzowany, używając początkowo do zapisu danych bibliograficznych formatu MARC-BN, którego autorką była Zofia Moszczyńska-Pętkowska.. Format i przepisy katalogowania.. publikacja Forma.. Opis bibliograficzny.. Wykonany opis CIP jest przesyłany wydawcy i powinien być wydrukowany na stronie redakcyjnej dokładnie w takiej formie, w jakiej został wykonany w Bibliotece Narodowej, z zachowaniem wszystkich znaków umownych, będących elementami sformalizowanego opisu bibliograficznego.Opis bibliograficzny książki (w tym audiobooka) może zawierać następujące elementy zebrane w siedmiu (w przypadku e-booków w ośmiu) strefach.. Małgorzata Barańska, Anna Bobrowicz, Hanna Machnik.. : (22) 608 24 15 e-mail: Biblioteki Narodowej pozwala na przeszukiwanie opisów wszystkich materiałów bibliotecznych, w skład których wchodzą: książki i czasopisma wydawane od XIX wieku do dziś, druki ulotne, starodruki, rękopisy, zbiory muzyczne, dźwiękowe i audiowizualne, publikacje elektroniczne, zbiory kartograficzne, ikonograficzne, bibliologiczne i mikrofilmy, a także opisy artykułów z wybranych czasopism polskich oraz prac zbiorowych.Na tej podstawie jest sporządzany skrócony opis bibliograficzny, za którego poprawność odpowiada Biblioteka Narodowa..

Do 1992 r. opisy ...Opis bibliograficzny.

3.Opis bibliograficzny czasopisma może zawierać następujące elementy zebrane w ośmiu strefach (występowanie poszczególnych elementów jest uzależnione od budowy lub zawartości publikacji): a) strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności: tytuł właściwy; dodatek (dodatki) do tytułu; oznaczenie (oznaczenia) podserii/sekcjiJednostką opisu bibliograficznego może być: pojedynczy druk ulotny (np. plakat, afisz, odezwa, ulotka, zaproszenie, broszura) zespół druków ulotnych wyodrębniony na podstawie określonego kryterium (np. publikacje dotyczą wydarzenia, imprezy, działalności osoby czy instytucji, także zespół pocztówek o tej samej tematyce) 1.4 Źródła danychWYDAWNICTWO BN BIBLIOGRAFIA.. Punktem .Opis bibliograficzny Tytuł Dobre czasy Podtytuł Jak zarobić w średniowieczu Twórca autor Zych, Paweł (1980-.). ISNI 0000000375286448 Wydanie typ wydania Wydanie numer wydania 1 miejsce wydania Poznań Język język publikacji polski Wydawca imprint Dobre Czasy pełna nazwa wydawcy DataOpisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL: .. zawiera analizę opisów przedmiotowych książek zamieszczanych w "Przewodniku Bibliograficznym" w latach .. Książki (Zmiana A1) PN-N-01152-2 (1997 r.) Opis bibliograficzny.. Kolejność źródeł danych1.3 Jednostka opisu Przedmiotem opisu bibliograficznego może być: pojedynczy, jednoczęściowy artykuł o dowolnym charakterze (np. artykuł naukowy, publicystyczny, tekst literacki, recenzja) fragment artykułu artykuł opublikowany w tytułowanym cyklu artykułów (rubryce) lub pojedyncza część artykułu wieloczęściowego.Opisy bibliograficzne sporządza się z autopsji, w formacie MARC 21, zgodnie z postanowieniami normy PN-N-01152-13 Opis bibliograficzny..

PN-N-01152-13 (2000 r.) Opis bibliograficzny.

Osiemnasty tom Bibliografii polskiej obejmuje hasła na litery Koro-Krasu i zawiera ponad 6,2 tysiąca pozycji.. przygotowanej z niezwykłą starannością przez Instytut Bibliograficzny Biblioteki .Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę?. Twórca.. Książka oraz jej nowelizacja wynika z zaleceń ISBD(M) z 1987 roku.. Tom 42 serii wydawniczej BN Prace Instytutu Bibliograficznego.. W tym samym ciągu alfabetycznym ujmowane są także odsyłacze.. Szesnasty tom Bibliografii Polskiej zawiera opisy - wybranych z całości kartoteki źródłowej - szczególnych publikacji, jakimi są jednodniówki.. Opis bibliograficzny uzupełniają hasła przedmiotowe, tworzone zgodnie z Deskryptorami Biblioteki Narodowej.. forma podstawowa.. 1 Hasłem opisu bibliograficznego powinno być: 1. hasło osobowe stosowane zgodnie z PN-N hasło tytułowe stosowane zgodnie z PN-N hasło korporatywne stosowane zgodnie z PN-N W pozostałych przypadkach jako podstawę .bibliografia.. Bibliografia (B) Seria: Bibliografia Polska ; .. Książki oraz jej nowelizacja, spowodowana zaleceniami ISBD(M) z 1987 roku.. biblíon 'książka', gráphō 'piszę' ], Uporządkowany zbiór danych o dokumentach dobranych wg określonych kryteriów, którego celem jest informowanie o istnieniu tych dokumentów, w zasadzie bez względu na miejsce ich przechowywania, i który jako minimum zawiera dane bibliograficzne umożliwiające ..

Łukasz Wodyński ... /Opis bibliograficzny gazet i czasopism.

Pierwotnie dane bibliograficzne zapisywano w formacie MARC-BN autorstwa Zofii Moszczyńskiej .Bibliografia Polska , t. 18: Koro-Krasu.. Skład produktu.. Występowanie poszczególnych elementów jest uzależnione od budowy lub zawartości publikacji: a) strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności: tytuł właściwy; dodatek (dodatki) do tytułuPrzepisy katalogowania Biblioteki Narodowej odwołując się do wskazanego przez ICP międzynarodowego standardu katalogowania jakim jest Międzynarodowy Znormalizowany Opis Bibliograficzny - International Standard Bibliographic Description, ISBD (zob.. Praktyczny poradnik".. zakładka ISBD), uwzględniają jednocześnie potrzeby bibliotek oraz ich użytkowników.. Aktualnie (stan na październik 2003) obejmuje zasięgiem lata i jest aktualizowana w trybie miesięcznym.. Przykład: Michałowska T., Średniowiecze, PWN, Warszawa 1995, s. 42-142.. (22) 608 26 58 e-mail: bibliograficzny fragmentu książki Autor, Tytuł, nazwa wydawnictwa , miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się fragment.. Tam znajdziecie wszelkie szczegółowe informacje na temat edycji książek, prasy oraz stron internetowych.. Indeksowaniem objetych jest ok. 1.830 czasopism.. Może to być: • publikacje samodzielne wydawniczo (jednoczęściowa publikacja zwarta) • części publikacji wielotomowej • publikacja wchodząca w skład serii.. W publikacji zamieszczono opisy około 5000. więcej » cena: 75,00 zł Polska Bibliografia Bibliologiczna 2010bibliograficznego książki drukowanej jest pojedynczy wolumin, rozumiany jako jednostka fizyczna.. Tytuł.. Dokumenty elektroniczne.. Hasła uzupełniono o wiele nowych tytułów, wyszukanych poza tą kartoteką..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt