Opisz skutki wielkiej kolonizacji

Pobierz

Jednym z najważniejszych celów polityki Wielkiej Brytanii stało się zdobycie kontroli nad bardzo bogatymi terenami Chin.. Miasta zmieniały swoje położenia, żeby obrać w posiadanie cieśninę na drodze do kolonii i pobierać opłaty (albo wręcz napadać na statki).. Korzystając ze sposobności Francuzi porozumieli się Włochami starającymi się odzyskać Trypolitanię oraz Cyrenajki.Przyczyny Wielkiej Kolonizacji Greckiej: - przeludnione polis - niedostatek ziemi uprawnej | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!Skutki pozytywne: dla Europy - odkrycia geograficzne rozpoczęły okres podbojów kolonialnych, dominowała w nich początkowo Portugalia i Hiszpania, chociaż można też dostrzec próby Anglików, Holendrów i Francuzów np. Jean Cabot (Anglik) i Francuz Jacques Cartier (Francus) dali początek podboju Ameryki Północnej.Podaj przyczyny i skutki wielkiej kolonizacji.. Przyczyny, przebieg, skutki powstanie listopadowego.PRZYCZYNY KOLONIZACJI Społeczeństwo greckie za pomocą dostępnych mu środków usiłowało zaradzić problemom takim jak brak ziemi i środków do życia.. rozwój gospodarczy - dostęp mieszkańców kolonii do osiągnięć cywilizacyjnych w Europie.SKUTKI POZYTYWNE: 1) Ogromny rynek zbytu, np. angielskich produktów w Indiach 2) Zmniejszone bezrobocie w Wielkiej Brytanii 3) Na terenach Kolonii walka z glodem i chorobami 4) Upowszechnienie oswiaty 5) Wprowadzenie administracji zdobyczy..

.Wymień przyczyny i skutki wielkiej kolonizacji.

Ciekawym jest to, że arystokracja posiadała znaczne obszary ziemi, jednak broniła zaciekle swojej własności , co więcej próbowała zagarnąć jeszcze tereny chłopów.Opisz skutki kolonizacji basenu Morza Śródziemnego dla jego mieszkańców 1) II RP nie była państwem wielo: - narodowościowym, - kulturowym, - językowym i - wyznaniowym.. - rozprzestrzenienie się greckiej kultury, form ustrojowych, obyczajów, języka, religii i sztuki w całym basenie Morza .SKUTKI KOLONIZACJI.. Głód ziemi, przemieszczali się w stronę Morza Czarnego i Italii - ziemia była daleko żyźniejsza rokując na lepsze plony i mniejszy trud fizyczny.. Istotnemu przeobrażeniu uległy nie tylko warunki codziennego życia tych Greków, którzy skorzystali z okazji udziału w kolonizacji, ale i sposób postrzegania świata.Kolonizacja na prawie niemieckim (osadnictwo na prawie niemieckim) - zjawisko społeczno-gospodarcze, które miało miejsce w Środkowo-Wschodniej Europie od XII do XIV wieku.. 2009-11-09 12:14:59; Przyczyny i skutki bulimi 2015-05-15 18:31:49; Negatywne i pozytywne skutki kolonizacji afryki 2016-10-20 21:55:31; Korozja- przyczyny i skutki?.

wyniszczenie grup ludności, które przeciwne były kolonizacji.

Uderzyło to znacząco w finanse Brytyjczyków.. Niewątpliwym skutkiem politycznym kolonialnego świata będzie wzrost znaczenia Hiszpanii i Portugalii w Europie.Przyczyny.. Wytworzona już w poprzednim okresie charakterystyczna forma miasta-państwa, -polis, ukształtowała się ostatecznie w tym okresie, kiedy to Grecy stykając się z obcymi ludami zmuszeni byli zamknąć się za murami.W toku "wielkiej kolonizacji" nastąpiły również zmiany w mentalności samych Greków, a przede wszystkim w mentalności arystokracji, która była główną inicjatorką akcji kolonizacyjnej.. Po śmierci cesarza austriackiego Karola VI zastąpiła go jego córka Maria Teresa.. 2010-03-15 21:05:34; Przyczyny i skutki nałogów 2011-05-17 22:20:42Wielka kolonizacja miała również wpływ na lokację już istniejących zespołów miejskich.. Kolejnym aspektem jest wymiana kulturowa (zdominowana co prawda przez jedną ze stron).1) brak wolnej ziemi uprawnej, której większość zagarnęła arystokracja 2)przeludnienie Grecji, spowodowane przyrostem naturalnym 3) spory wewnętrzne ( głód ziemi) 4) zanik konfliktów zbrojnych 5) spadek śmiertelności wojennej 6) korzystna sytuacja geopolityczna Z zeszytu do historii.Przyczyny Wielkiej Kolonizacji Greckiej: - przeludnione polis - niedostatek ziemi uprawnejPriorytetem dla Wielkiej Brytanii stała się kolonizacja Chin..

2011-01-08 16:19:21; Jakie są przyczyny wielkiej kolonizacji Greckiej?

Było to co prawda niezależne państwo, z tradycją państwową sięgającą kilku tysięcy lat, jednak w XIX wieku Chiny .W 1740 r. w związku z sukcesją austriackiego tronu wybuchła wielka wojna.. Około roku 700 p.n.e. pojawia się pierwszy raz w historii świata - system monetarny oraz gospodarka pieniężna.Europa i świat.VIII-VI w. p.n.e. mamy do czynienia z Wielką Kolonizacją Grecką.. W XIX wieku ekspansja brytyjska była skupiona na terenach Azji i Afryki.. Stała się ona bardziej związana ze swoją polis , przez co decyzja o opuszczeniu ojczyzny była dla jej przedstawicieli znacznie trudniejsza.Skutki systemu kolonialnego możemy także podzielić na trzy grupy.. • Kuta w marmurze • Rzeźba figuralna, wolnostojąca • Kompozycja statyczna, • Kompozycja dynamiczna, • Stojąca w rozkroku • Stojąca w kontrapoście • Równowaga pionów i poziomów • Rzeźba .Kolonizacja brytyjska.. Skutki Wielkiej Kolonizacji — Wzrost populacji Grecji mógł być również skutkiem samej kolonizacji (żywność sprowadzana z kolonii mogła zapewnić wyżywienie.Skutki Wielkiej Kolonizacji Greckiej: - rozwój handlu (sprowadzano żywność, surowce, tkaniny, za wino i oliwę) - rozwój żeglugi morskiej..

Kolejnym istotnym skutkiem kolonizacji było oddzielenie się rzemiosła od rolnictwa.

Dzięki skolonizowaniu północnych wybrzeży Morza Śródziemnego sprawił, że cywilizacja miasta oraz pisma została zaszczepiona w Europie w greckiej formie.. zniszczenie środowiska.. W wyniku polityki władz chińskich zakazano importu opium do Chin.. Przyrost demograficzny w Grecji właściwej, z czym wiązał się nierówny podział ziem uprawnych.Skutki ekspansji kolonialnej: zanik kultur i lokalnych tradycji.. rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych.. 1 Zobacz odpowiedź Reklama Reklama Leanne Leanne Przyczyny: - brak ziemi pod uprawę na terenie Grecji właściwej - przeludnienie, bieda, głód - poszukiwanie surowców naturalnych (miedź, cyna, drewno) .. Omów skutki upadku powstaniu kościószkwskiegoSKUTKI KOLONIZACJI Trwająca przeszło dwa wieki kolonizacja wywarła głęboki wpływ na dalszy rozwój Grecji.. rozpowszechnienie systemu edukacyjnego.. Król pruski Fryderyk II wykorzystał sukcesję kobiety na tronie austriackim, dokonując najazdu na austriacki Śląsk.Wielka Kolonizacja stanowiła przełom w dziejach antycznej Hellady i całego śródziemnomorskiego świata.. Jedną z takich grup będą skutki polityczne, jakie pozostały w Europie i na świecie po zakończeniu odkryć i wczasach trwania wielkiej kolonizacji.. - rozwój techniki i rzemiosła (broń, ceramika, ozdoby) - poszerzenie wiedzy o świecie.. Był to właściwie dalaszy ciąg wędrówek plemion greckich, jednak w o wiele.. Polegało ono na planowym osadnictwie ludności pochodzącej głównie z zachodnich obszarów Niemiec.. Kolonizacja ta dokonywała się na mocy osobnych umów, określających prawa i obowiązki kolonistów, które .Wyż demograficzny był jedną z przyczyn Wielkiej Kolonizacji Pierwsza kolonia grecka zlokalizowana była nad Zatoką Neapolitańską Wielka Kolonizacja przyniosła spodziewane skutki gospodarczo-ekonomiczne Oikistes - założyciel czczony był w apoikiai jako heros Wielka Kolonizacja przypadała na wieki X - V p.n.e Wytworzona już w poprzednim okresie charakterystyczna forma miasta-państwa, -polis, ukształtowała się ostatecznie w tym okresie, kiedy to Grecy stykając się z obcymi ludami zmuszeni byli zamknąć się za murami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt