Karta pracy rewolucja francuska

Pobierz

Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.. Wykreśl z diagramu nazwę ustroju, który został wprowadzony we Francji po zniesieniu monarchii.. Proszę zapoznać się z zadaniami z karty pracy, będziemy wspólnie rozwiązywać na zajęciach on-line.. Będzie to rozdział 24 str. 166-171.. Konstytucja we Francji została uchwalona w 1791 roku.Karta pracy z tekstem źródłowym - 10 punktów.. Zaznacz właściwą odpowiedź We Francji Ludwika XVI panował podział ludności na: dworzan, niższą szlachtę, kler i chłopów duchowieństwo, szlachtę i stan trzeci magnaterię, mieszczan i chłopów W życiu politycznym Francji do czasów rewolucji, brały udział stany:KARTA PRACY Przebieg Wielkiej Rewolucji Francuskiej Przebieg Wielkiej Rewolucji Francuskiej: - społeczeństwo francuskie dzieliło się na .. : stan pierwszy to ., stan drugi stanowiła .. a stan trzeci cała reszta czyli ponad.. % ludności.. terminy z prawidlowymi wyjaánieniami.. B Walezjuszów.. 1. z 12 czerwca 1776 r. Art. 2.. Proszę powtórzyć wiadomości wykorzystując ćwiczenia podsumowujące na str. 214, można wykonać ustnie, ale warto zrobić notatki w zeszycie.. - wśród stanu trzeciego znajdowała się tzw.. ., do której zaliczano m.in. bogatych kupców, bankierów, właścicieli manufaktur, lekarzy itp. - w 2 połowie .. wieku wzrosło niezadowolenie francuskiego społeczeństwa .Karta Pracy historia 20.04.2020r..

Karta pracy:Rewolucja francuska 1.

Uzupełnij tekst.KARTA PRACY DO LEKCJI 25.. Ułóż dialog, który mogliby prowadzić Ludwik XVI i Maria Antonina 15 lipca 1789 roku na temat przyczyn zburzenia Bastylii.. Społeczeństwo francuskie w XVIII w.. 1.Wielka Rewolucja Francuska Pobierz materiał Karta pracy do scenariusza "Wielka Rewolucja Francuska" Plik RTF 9.3 KB Zobacz inne polecane materiały Karty pracy Scenariusz lekcji "W pracowni Mikołaja Kopernika" - materiały dodatkowe RTF (51.1 MB) Pobierz Karty pracy Hiszpański z PWN.. Bastylia e Stany Generalne buržuazjaSKUTKI REWOLUCJI FRANCUSKIEJ-zmiana struktury społecznej (podział na 3 stany)-arystokracja straciła przywileje-Kościół utracił na znaczeniu-umocniła się burżuazja-przeprowadzenie zmian w gospodarce (przejście do wolnej produkcji)-decentralizacja władzy mająca na celu ograniczenie króla.. 2020 r., godz. 10.40-11.10-VI aZwycięstwa Napoleona nad Austrią, Prusami i Rosją w latach 1805 - 1807 rozbudziły nadzieję Polaków na odzyskanie niepodległości.. Autor: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch.. Przy wykonywaniu karty pracy skorzystaj z tematów: Powstanie USA.. Rewolucja francuska.. Karta pracy REWOLUCJA FRANCUSKAKarta pracy.. Utworzenie Legionów Polskich14.07.1789 - zburzenie Bastylii , wi ęzienia politycznego - wybuch rewolucji francuskiej..

Rewolucja francuska.

"Rewolucja francuska" Zaloguj się, by mieć dostęp \ Klasa 6 \ VI: Rewolucja francuska i okres napoleoński \ 1.. C Burbonów.. System monarchii absolutnej czynił z Paryża centralny (i jedyny) ośrodek polityczny kraju.Karta pracy Rewolucja francuska 1.. W XVIII wieku we Francji rządy absolutne sprawowała dynastia A Hohenzollernów.. W przyszłym tygodniu podam Wam karty pracy sprawdzające wiedzę z ostatniego już działu w tym roku szkolnym.Temat nr 2: Test online z działu - Rewolucja francuska i okres napoleoński Cel lekcji: Sprawdzam swoją wiedzę i umiejętności z powyższego działu.. Historia Szkoła podstawowa klasy 4-8 OcenianieKartkówki Kartkówka 3.. Karta pracy PDF (0.8 MB) PobierzHISTORIA KLASA VI Temat: Rewolucja francuska KARTA PRACY NA PODSTWIE PRZECZYTANEGO POWYŻEJ TEKSTU 1.. D. mieszczanie i chlopi.. KARTA PRACYSYTUACJA WE FRANCJI PRZED REWOLUCJĄ •Francja u schyłku XVIII wieku była bogatym i najbardziej zaludnionym państwem kontynentu europejskiego •Od czasów Ludwika XIV społeczeństwo francuskie podlegało władzy absolutnej królów..

Rewolucja francuska."

TEMAT: WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA ZADANIE 1.. Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego.. Karta pracy 65 imiq i nazwisko data klasa C. mieszczame.. ZADANIE 2.. Opłata, z której utrzymywało się duchowieństwo.. Polacy rozbroili oddziały pruskie oraz powołali własne władze.. Przedstaw stosunki społeczne we Francji w 2. połowie XVIII w., korzystając z zamieszczonej obok karykatury.. Naród przeciw królowi.. Pozostała część działui.Rewolucja francuska Podkrešl wiasclwe dokonczeme zdanža.. Rewolucję francuską zapoczątkował atak na Wersal.. Jeden z trzech stanów we Francji - należące do niego dobra obejmowały prawie 10% ziemi kraju.. Wyjaśnij, dlaczego 14 lipca jest świętem narodowym we Francji.. Rewolucja francuska - karta pracy 146 kB Karty pracy Zaloguj się, by mieć dostęp Pobierz wszystkie Z bieżącej stronyTitle: ksiazka-nauczyciela-kl-6.pdf Author: a.pietrzak Created Date: 4/1/2020 12:50:44 PMTemat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału VI - Rewolucja francuska i okres napoleoński.. Wielka Rewolucja Francuska Format PDF, 205,75 KB Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie: OcenianieKartkówki Kartkówka 3.. Schytek Ludwika XVI Rzady jakobinów Rzi-idy dyrektoriatu A powolanie Trybunahl Rewolucyjnego B wybuch wojny Francji Austriq i Prusami w 1 792 roku C uwiçzienie Ludwika XVI D rozwi4zanie TrybunaluKarta pracy- WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA 1..

Rewolucja francuska 6.1.

Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.. ZADANIE 3.. Stan I (ok. 1%) Stan II (ok. 1%) Stan III (ok. 98%) sankiuloci, tj. 2.wybuch rewolucji francuskiej .šmieré Robespierre'a 3.. Zaznacz właściwą odpowiedź We Francji Ludwika XVI panował podział ludności na: dworzan, niższą szlachtę, kler i chłopów duchowieostwo, szlachtę i stan trzeci magnaterię, mieszczan i chłopów W życiu politycznym Francji do czasów rewolucji, brały udział stany: duchowieostwa i szlachtyRewolucja francuska - karta pracy.. P/F ( .. / 3 pkt) 3 Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji.. Wpisz w wyznaczone miejsca litery.. imię i nazwisko ucznia Zajęcia będą realizowane w oparciu o pracę zdalną z podręcznikiem: Podróże w czasie.. Historia Szkoła podstawowa klasy 4-8 OcenianieKartkówki Kartkówka 5.. Zaznacz odpowiednio tak lub nie.. D Habsburgów.. Jeden z trzech stanów we Francji - należące do niego dobra obejmowałyprawie 10% ziemi .Karta pracy do lekcji 25.. Termin testu dla poszczególnych klas: 2.06.. Uzupelnij tabele dotyczqc4 etapów rewolucji francuskiej.. Poziom: Klasa 6 /.. 2020 r., godz. 9.00-9.30.. Powtórzenie wiadomości z działu VI: Rewolucja francuska i okres napoleoński.. Podkreśl właściwe dokończenie zdania.. Gdy w 1806 r. armia francuska pokonała Prusy i wkroczyła do ich stolicy Berlina - Polacy wywołali powstanie w Welkopolsce.. Przy wykonywaniu karty pracy skorzystaj z tematu w podręczniku "Naród przeciw królowi.. Wszelka władza znajduje się w rękach ludu, a tym samym od ludu pochodzi.KARTA PRACY NA PODSTWIE PRZECZYTANEGO POWYŻEJ TEKSTU 1.. Grupa możnych i wykształconych mieszczan wchodząca w skład stanu trzeciego.. Następnie zapisz hasło w odpowiedniej formie w poniższym zdaniu.Karta pracy- WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA 1.. Deklaracja praw Wirginii.. Do stanu trzeciego we Francji naležeål A. duchowni.. / 5 pkt) 4 Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej.. 3 ETAPY REWOLUCJI FRANCUSKIEJ 1789 - 1799 .. potwierdzała prawa do pracy, opieki socjalnej, edukacji czy wypowiadania posłusze ństwa władza ustawodawcza - parlament dwuizbowy: Rada Pi ęciuset - wysuwała projekty ustaw; .Temat: Rewolucja francuska.. Klasa 6c Temat: Początki rewolucji francuskiej.. HistoriaRewolucja francuska Zadania do tematu 1. oraz innych źródeł informacji.. Jedno wyjaánienie dodane jest niepotrzebme..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt