Podaj nazwę i funkcje elementu oznaczonego na schemacie znakiem x

Pobierz

b - wytwarza hormony płciowe.. Jest zbudowany głównie z lipidów i białek.. Jest zbudowany głównie z węglowodanów.. łędną odpowiedź przekreśl i zastąp poprawną.. mRNA c) Przedstaw rolę tRNA w procesie syntezy białka.. Symbole tego typu stosowane są powszechnie w teorii obwodów, na schematach służących do analizy różnych zagadnień, w schematach zastępczych tranzystorów itd.. Cząsteczki tRNA transportują odpowiednie aminokwasy na rybosom i mRNA, gdzie odbywa się biosynteza białka.odpowiedź, zaznacz ją znakiem X na literze oznaczającej tę odpowiedź.. B. Produkuje różne białka.. Jądro komórkowe znajduje się w fazie M, ponieważ 1. widoczne są chromosomy.. Zbudowana jest z 9 chrząstek, połączonych ze sobą więzadłami i mięśniami, które służą do unoszenia i opuszczania krtani.. Czas pracy: 7.. Wpisz nazwę gazu oznaczonego na schemacie literą x oraz nazwę elementu, który transportuje jego większą część.. Rozwiązanie a) (0−1) Poprawna odpowiedź jąderko Schemat punktowaniaNa podstawie schematu przedstaw dwie różne funkcje łożyska.. a) Podaj, na czym polega proces oznaczony na schemacie literą X, oraz wyjaśnij jego znaczenie w przebiegu infekcji HIV.. 2.Łożysko bierze udział w przekazywaniu substancji odżywczych z krwi matki do organizmu płodu i usuwaniu zbędnych produktów przemiany materii (mocznika) z organizmu płodu do krwi matki.Na podstawie schematu przedstaw dwie różne funkcje łożyska..

Podaj nazwy elementu szkieletu osiowego oznaczonego na schemacie literami A-C .Źródło prądu.

b) Podaj, który element w budowie wirionu HIV odpowiada za utrudnione rozpoznawanie tego wirusa przez układ odpornościowy zainfekowanej osoby.. Na netlistach oznacza się je literą I.8.. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź znakiem "X".. 2.Łożysko bierze udział w przekazywaniu substancji.Przedstawiona na schemacie komórka nie zawiera plastydów ani ściany komórkowej, dlatego nie może to być komórka .. b) Podaj nazwę elementu oznaczonego na schemacie literą D i określ jego funkcję.a) Podaj nazwę struktury oznaczonej na ilustracji literą X. b) Na podstawie ilustracji wybierz odpowiedź A lub B oraz jej uzasadnienie 1 lub 2.. Zobacz galerię (3 zdjęcia) Dodaj komentarz: 7. żeńskiego układu rozrodczego, który: (0-2) a - zapewnia odpowiednie warunki rozwoju.. W ten sposób drogi oddechowe są zabezpieczone przed .Na rysunku przedstawiono budowę jądra komórkowego.. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych miejscach.Podaj nazwy elementu szkieletu osiowego oznaczonego na schemacie literami A-C.. W zadaniach otwartych odpowiedzi wpisuj w miejscach do tego przeznaczonych.. zarodka i płodu.. a) Podaj nazwę przedstawionego organu roślinnego i określ, czy jego budowa jest charakterystyczna dla roślin jednoliściennych, czy dwuliściennych..

Strzałka na pierwszym schemacie oznacza kierunek przepływu prądu.

Oddziela protoplast od środowiska zewnętrznego.. Symbol oznaczający hipotetyczne źródło prądu.. B. Jądro komórkowe znajduje się w interfazie, 2. chromatyna jest luźno ułożona.. (0-1)Podaj nazwę struktury komórkowej oznaczonej X. PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: Są to cysterny Aparatu Golgiego (didktiosom - pojedynczy element AG) ZADANIE 4 Cholesterol jest ważnym składnikiem błon komórek.Matura 2012: Biologia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] KS 14 maja 2012, 14:23.. Odpowiedź uzasadnij.. Kodon XYZ: Aminokwas α: 18.3.. Cykl komórkowy jest szeregiem kolejno zachodzących zmian chemicznych, fizycznych i strukturalnych komórek, który prowadzi do proliferacji komórek, czyli zdolności do .Zaznacz na ilustracji i podaj nazwę elementu.. A. Magazynuje żelazo.. Podaj nazwy i funkcje tych plastydów, które występują w miękiszu: • palisadowym i gąbczastym, • spichrzowym.Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób przemiany biochemiczne, którym podlegają aminokwasy w wątrobie człowieka.. Obecność jądra świadczy o tym .. a) Podaj nazwę struktury oznaczonej na rysunku literą X. b) Określ, czy jest to jądro komórki będące w trakcie podziału, czy - znajdujące się w stadium międzypodziałowym.. Jest zbudowany z glikoprotein i kolagenu.. Rozwiązanie a) (0−1) Przykład poprawnej odpowiedzi:Zadanie domowe 2 Podaj nazwę elementu oznaczonego na schemacie literą x oraz wyjaśnij, na czym polega selektywna przepuszczalność błony komórkowej..

Podaj nazwy systematyczne ...odpowiedzi i zaznacz ją/je znakiem "X" bezpośrednio na arkuszu.

Gardło (łac. pharynx) - wspólny odcinek dróg oddechowych i pokarmowych, stanowiący przedłużenie jamy ustnej i jamy nosowej, przechodzący dalej w przełyk i krtań.. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź znakiem "X".. Wytwarza żółć.. Podkreśl dwie funkcje wątroby w organizmie człowieka, które są zilustrowane na powyższym schemacie.. Odpowiedź uzasadnij.. Gardło zbudowane jest z mięśni poprzecznie prążkowanych pokrytych od zewnątrz tkanką zbitą, a od wewnątrz błoną śluzową.Wpisz nazwę gazu oznaczonego na schemacie literą x oraz nazwę elementu, który transportuje jego większą część.. Question from @Bambus336 - Gimnazjum - Biologia.. Udostępnij: Matura z biologii już się zakończyła.. Zadanie w załączniku.. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.. Test wypełnij długopisem, nie używaj ołówka.. Wytwarza mocznik.. Jedna z chrząstek - nagłośnia - zamyka wejście do krtani w czasie połykania pokarmu.. Question from @Olahehe - Liceum/Technikum - BiologiaPodaj nazwę etapu oddychania tlenowego, oznaczonego na schemacie literą X. b) Wyjaśnij, jaką funkcję pełnią białka tworzące kompleks oznaczony na schemacie literą Y. c) Oceń prawdziwość informacji opisujących błony mitochondrialne..

Na schemacie przedstawiono przekrój poprzeczny jednego z organów rośliny okrytonasiennej.

XMAŁOPOLSKI KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w roku szkolnym 2021/2022 etap szkolny 5 Zadanie 3 [0-4 pkt] 3.1. Podaj nazwę organizmów jednokomórkowych oznaczonych na poniższych rysunkachi zaznacz je znakiem "X" bezpośrednio na arkuszu.. (0-1) Nabłonek rzęskowy jajowodu umożliwia.. Osobny artykuł: Gardło.. W razie pomyłki nie używaj korektora.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.. Publikujemy arkusze z .Zapisz kodon, oznaczony na schemacie literami XYZ, kodujący metioninę rozpoczynającą ten peptyd, oraz podaj nazwę aminokwasu oznaczonego na schemacie literą α, który jako kolejny zostanie dołączony do syntezowanego peptydu.. Informacja Prawda Fałsz; 1. Podaj nazwę związku oznaczonego na schemacie literą X oraz określ jego rolę w fazie niezależnej od światła.. Zasadniczą cechą błony komórkowej jest wybiórcza (selektywna)przepuszczalność.Wpisz nazwę gazu oznaczonego na schemacie literą x oraz nazwę elementu, który transportuje jego większą część.. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych miejscach.Element budowy 1 Element budowy 2 I.. A. przesuwanie komórki jajowej.Jest to narząd położony między gardłem a tchawicą.. 1.Łożysko bierze udział w wymianie gazowej między organizmem matki i dziecka.. Stopień: 6.. Question from @Natalcial7 - Szkoła podstawowa - Biologia.. (0-1)Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 1.. 2008 marzeca) Podaj nazwę procesu oznaczonego na schemacie jako A. transkrypcja b) Podaj, który z wymienionych w tekście rodzajów RNA uwzględniono na schemacie.. Podaj lokalizację przedstawionego etapu oddychania w komórce oraz nazwę związku oznaczonego literą X. wykup dostęp aby zobaczyć rozwiązanie korepetycje on-line Zadanie 12.. Nazwa związku X: Rola w fazie niezależnej od światła: 3.5.. 1.Łożysko bierze udział w wymianie gazowej między organizmem matki i dziecka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt