Plan pracy świetlicy szkolnej 2020

Pobierz

f) Regulamin pracy świetlicy szkolnej.Podstrony Szkoły Podstawowej im.. Plan Pracy Swietlicy Szkolnej 2020-2021 - SP 2 KOLO.pdf (364.00 KB) Plan lekcji.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. - poznawanie się grupy - kształtowanie umiejętności przedstawiania się - kształtowanie zdolności manualnych - poznanie zasad bezpiecznej zabawy na placu zabaw, boisku, sali gimnastycznej i w świetlicyPLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania, może sprawdzić swoje koncepcje, dokonywać prób.. Profilaktyka uzależnień w szkołach.. Janusza Korczaka w Kleszczowie.. OPRACOWANY W OPARCIU O: * PLAN PRACY SZKOŁY * PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY * KONCEPCJĘ PRACY SZKOŁY .. PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Termin realizacji Hasła tygodnia Pogadanka, rozmowa Zajęcia czytelnicze Zajęcia audiowizua lne Zajęcia praktyczno-plastyczne Gry i zabawy dydaktyczn e Sport, rekreacja.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. 2.Plan pracy świetlicy szkolnej 2019-2020 Plan pracy świetlicy szkolnej 2017-2018 Plan pracy świetlicy szkolnej 2016-2017 Plan pracy świetlicy szkolnej 2015-2016.. 8.55-9.40 / przerwa 10 minRoczny plan pracy świetlicy szkolnej r. szkolny 2020 - 2021 - Szkoła Podstawowa im..

Organizacja pracy świetlicy szkolnej.

Ø Ogólne założenia, Ø Ogólne cele programowe pracy opiekuńczo-wychowawczej, Ø Cele szczegółowe, Ø Zadania opiekuńczo- wychowawcze, Ø Organizacja pracy świetlicy, Ø Formy pracy, Ø Miesięczne plany pracy, Ø Plan zajęć dnia,Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.. Podstawowym założeniem pracy świetlicy jest ukierunkowanie pracy ucznia,Plan pracy świetlicy szkolnej.. przerwa 15 min 1.. PLAN_TEMATYCZNY_W_SWIETLICY_SZKOLNEJ_SP_NR_357_202021.pdfPlan pracy świetlicy 2019/2020 Wolny od systemu lekcyjnego charakter działalności świetlicy stwarza atmosferę rozwijającą prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości dzieci.. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.. Oglądanie filmów edukacyjnych.. Aktualności szkolne; Uroczystości i imprezy 2020/2021.. 8.00-8.45 / przerwa 10 min 2. ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.. Jadłospis.. Poznajemy wyposażenie sali.. W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.. Regulamin CMI; Z życia biblioteki; Aktualności.. Informacje ogólne .. Omówienie dziennegoPLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 MIESIĄC TEMAT TYGODNIA ZADANIA WRZESIEŃ -Witamy w szkole, witamy w świetlicy 02-04.09.2020 -Żegnajcie wakacje!.

Organizacja pracy świetlicy.

Regulamin stołówki szkolnej; Procedura wydawania posiłków; UCZNIOWIE.. działającej w Szkole Podstawowej.. Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej opracowują wychowawcy świetlicy.. Uroczystości i imprezy 2018/2019; Uroczystości i imprezy .. Założenia organizacyjne.. Regulaminy obwiązujące w bibliotece szkolnej.. Cele, zadania, środki realizacji.. Aktualności; Nasza szkoła .Świetlica szkolna.. 2.Sprawozdanie z pracy świetlicy za półrocze Świetlica szkolna stanowi integralną część systemu wychowania szkolnego.. Wychowawcy : mgr Małgorzata Sołoducha, mgr Beata Zielińska, mgr Grażyna Dymowska, mgr Anna KalinowskaROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.. Jana Pawła II w ZielonkachPlan pracy świetlicy na rok 2019/2020 W Planie zawarte są treści podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 04 lipca 2019 r. 1.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy 1.. -Poznanie praw i obowiązków uczestnika świetlicy szkolnej.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 I.. G. Morcinka w Poczesnej Używamy cookies (otwiera informacje w nowym oknie) wyłącznie do zapamiętania ustawień strony.SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY DLA KLAS I-VIII ROK SZKOLNY 2019/2020 WRZESIEŃ 1.POZNAJMY SIĘ -Powitanie nowych członków świetlicy, -Zabawy integracyjne w grupie (poznawanie swoich imion) - zabawy słowno-językowe, -Regulamin świetlicy, dyżury i obowiązki uczniów - pogadanka, -Poznawanie obyczajów i tradycji naszej świetlicy,Aktualności świetlicy Plan Pracy Świetlicy na rok szkolny 2020/2021 Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę Regulamin świetlicy szkolnej Cele i zadania świetlicy Gliniana rzeczywistość zaczarowana Wyprawka na Świetlicę 2020/2021 Marzec wiosna w świetlicy Aktywnie spędzamy czas czekając na rodziców..

c) Organizacja pracy świetlicy szkolnej w roku 2017/2018.

Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej.. W bieżącym półroczu swą działalnością opiekuńczo- wychowawczą objęto 100 uczniów klas I-III.Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 WRZESIEŃ I. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul. Karłowicza 6 tel.. 07-13.09.2020 -Przypomnienie o obchodach wybuchu II Wojny światowejPLAN PRACY ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 L.p ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN 1. poznanie praw i obowiązków panujących na świetlicy szkolnej ; integracja zespołu.. gen. Piotra Szembeka w WarszawieRegulamin świetlicy szkolnej; Roczny plan pracy świetlicy; Karta zapisu do świetlicy; Stołówka szkolna.. Powitanie wszystkich uczestników świetlicy.. Plany miesięczne wynikają z Rocznego Planu Pracy oraz uwzględniają potrzeby i zainteresowania uczniów, jak i zadania realizowane w szkole.. - Witaj szkoło, witaj świetlico!. Sprawdź aktualny plan lekcji.. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.. z podziałem na tygodnie tematyczne.. Regulamin świetlicy szkolnej; Roczny plan pracy świetlicy; Z życia świetlicy; Biblioteka szkolna.. Główne zadania pracy wychowawczej.. Sprawdź aktualny jadłospis naszej .ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. -Integracja zespołu..

b) Cele i zadania świetlicy.

Świetlica, przed i po zajęciach lekcyjnych, zapewnia uczniom opiekę w miłym, a przede wszystkim bezpiecznym otoczeniu.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. -Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy.. Witaj szkoło.. d) Proponowane formy pracy.. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.. Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2019-2020.docx (29.0 KiB) Pomiń nawigację .» Plan pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020.21 | im.. PRZY ZSI W LUBINIE.. 2.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 "BAW SIĘ I UCZ - ŚWIETLICA PRZYJAZNA UCZNIOWI",,ŚWIETLICA SZKOLNA - PRZESTRZENIĄ DLA EDUKACJI, ROZWOJU I ZABAWY" "ŚWIETLICA KSZTAŁTUJĄCA PROSPOŁECZNE POSTAWY WŚRÓD UCZNIÓW" Spis treści: 1. za realizacjęPlan pracy świetlicy w roku szkolnym 2019-2020.docx (29.0 KiB) .. w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 WRZESIEŃ.. 09 Witaj szkoło!. Gry i zabawy integrujące grupę np.PROCEDURY PRACY ŚWIETLICY OD 25.05.2020.. Zabawy ruchowe Uwagi, cele 01 - 04.. -Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.. e) Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018.. Witaj szkoło, witaj świetlico!-Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 a) Ogólne założenia.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej Zapoznanie z regulaminem świetlicy; Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy; Integracja zespołu; Poznanie praw i obowiązków panujących na świetlicy szkolnej;.. 3.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ na rok szk.. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.. Osoby odpowiedzialne.. ROK SZKOLNY 2013/2014 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt