Jaką rolę odgrywało malarstwo historyczne na ziemiach polskich

Polska sztuka XIX wieku była uwikłana w politykę.Zadanie: wyjaśnij rolę, jaką malarstwo historyczne odgrywało Rozwiązanie: ukazywało ono życie pod zaborami są to żródła historyczne materialne które dostarczająHistoria Polski w latach - historia Polski od upadku powstania listopadowego (1831) i Wielkiej Emigracji do wybuchu I wojny światowej (1914), po zakończeniu której Polska odzyskała suwerenność (1918).. Po rozbiorach Rzeczypospolitej władze pruskie zdały sobie sprawę z problemu związanego z…

Regulamin | Kontakt